Xây dựng Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Đà Lạt vững mạnh toàn diện

Tin nổi bật Tin tức của Trường

     Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục QPAN, trước hết phải xây dựng Trung tâm giáo dục QPAN vững mạnh toàn diện. Với nhận thức đó, tập thể chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Đà Lạt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo môn học giáo dục QPAN trong tình hình mới.

Huấn luyện bắn súng cho sinh viên K46, Trường Đại học Đà Lạt (năm học 2022 – 2023)
     Xây dựng Trung tâm vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

     Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Đà Lạt được thành lập theo Quyết định số 1046/QĐ – BGDĐT, ngày 26/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Đại học Đà Lạt. Do Trung tâm mới chính thức đi vào hoạt động, khối lượng công việc nhiều; nhân sự của Trung tâm tuy đã được bổ sung nhưng còn thiếu, đội ngũ giảng viên chưa đủ về số lượng, một số giảng viên còn thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy môn giáo dục QPAN…

     Từ tình hình trên trên, Chi bộ và Ban Giám đốc Trung tâm đã đề ra những nội dung, biện pháp cụ thể, tập trung xây dựng Trung tâm vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp của Trung tâm. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên, sinh viên. Quan tâm xây dựng cho đội ngũ cán bộ, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; không ngừng tăng cường đoàn kết nội bộ, thống nhất về ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thông qua các hình thức, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng giáo dục tình hình nhiệm vụ của ngành, của nhà trường và của Trung tâm. Kết hợp chặt chẽ phong trào Thi đua “dạy tốt, học tốt” với hoạt động của các tổ chức, các Hội đồng nhằm đem lại hiệu quả thiết thực. Trong mọi hoạt động, đã chú trọng kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách, tạo động lực thúc đẩy toàn Trung tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

     Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của chi bộ; phát huy vai trò của chi uỷ, chú trọng vào chất lượng, quy trình xây dựng nghị quyết lãnh đạo; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và những nội dung, biện pháp cơ bản cần tập trung lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục và đào tạo. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng và duy trì nghiêm nền nếp công tác kiểm tra, giám sát. Đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt và sự gương mẫu của từng đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; gắn chặt công tác xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ; gắn xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh với xây Trung tâm VMTD.

Mỗi năm Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Đà Lạt đón từ 5000 đến 7000 sinh viên.
     Nâng cao chất lượng cán bộ, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, xây dựng môi trường văn hóa

    Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên viên coi trọng cả về số lượng, chất lượng, trong đó lấy chất lượng là chính. Đối với đội ngũ giảng viên, tuyển chọn các nhân sự được đào tạo qua các trường quân đội bảo đảm đáp ứng về chuẩn trình độ giáo dục QPAN. Tập trung bồi dưỡng phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, phương pháp tư duy khoa học, nhạy cảm về thực tiễn, sắc bén về lí luận; tăng cường bồi dưỡng phương pháp sư phạm. Thống nhất nội dung giảng dạy trong khung chương trình, phù hợp với thời gian và từng đối tượng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên thông qua các hình thức như lên lớp, thao giảng, dự giờ, seminar, nghiên cứu khoa học… Duy trì chặt chẽ, nghiêm túc chế độ, nền nếp và kỷ luật trong huấn luyện; tuân thủ nghiêm ngặt quy trình huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giữa nâng cao kiến thức, kỹ năng với bồi dưỡng tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho người học.

     Để đáp ứng lưu lượng giáo dục QPAN cho từ 5.000 – 7.000 sinh viên/năm, bên cạnh yếu tố con người có vai trò quyết định thì việc xây dựng, củng cố cơ sở vật chất cũng hết sức quan trọng và cần thiết. Vì vậy, Trung tâm đã chủ động đầu tư và tranh thủ các nguồn lực bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ môn học Giáo dục QPAN. Hiện nay, Nhà trường đã dành quỹ đất 34 ha, sắp xếp hệ thống giảng đường học lý thuyết, thao trường, bãi tập, kí túc xá và nhà ăn tập trung đảm bảo cho sinh viên ăn, ở, sinh hoạt, học tập tập trung theo nếp sống quân sự.

     Trung tâm cũng đã chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên, người lao động. Quan tâm xây dựng môi trường văn hoá, xây dựng nền nếp chính quy, gắn với duy trì kỷ luật; thường xuyên xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

     Với những nội dung, biện pháp nêu trên, sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ giảng viên, chuyên viên người lao động, Trung tâm giáo dục QPAN Trường Đại học Đà Lạt sẽ luôn là nơi đảm bảo chất lượng đào tạo, địa chỉ tin cậy để tổ chức giáo dục và bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng trên địa bàn.

 Trung tá Đàm Văn Trung
                                   Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục QP&AN Trường Đại học Đà Lạt