‘Vươn mình’ bằng chất lượng đào tạo và năng lực khoa học công nghệ

Tin tức của Trường

(Báo Thanh niên) – Với những bước đi đúng đắn, Trường đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) đang nỗ lực để vươn mình trở thành một trung tâm ưu tú trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học trên bản đồ giáo dục đại học Việt Nam cũng như khu vực.

Xem thêm tại: https://thanhnien.vn/vuon-minh-bang-chat-luong-dao-tao-va-nang-luc-khoa-hoc-cong-nghe-post1470603.html