Phiếu đăng ký XÉT TUYỂN THẲNG – Mẫu 3 (dành cho thí sinh thuộc diện đạt học sinh giỏi 3 năm liên tục tại các trường THPT)