Phiếu đăng ký XÉT TUYỂN THẲNG – Mẫu 2 (dành cho thí sinh theo quy định tại điểm b, c, khoản 4 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT)