Phiếu đăng ký XÉT TUYỂN THẲNG – Mẫu 1 (dành cho thí sinh theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT)