Phiếu đăng ký XÉT KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC – Tuyển sinh 2024