z2312705630462_e817a2d5c8b27a1b519542344f79cb4a

Thông báo tuyển sinh – Hệ Vừa làm vừa học, Liên thông, Văn bằng 2 năm 2024

Thông báo tuyển sinh – Hệ Vừa làm vừa học, Liên thông, Văn bằng 2 năm 2024


Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm Vừa học

Thông báo số 647/TB-ĐHĐL ngày 22/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt.


Thông báo tuyển sinh đại học Văn bằng 2 – Hệ Vừa làm Vừa học

Thông báo số 646/TB-ĐHĐL ngày 22/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt.


Thông báo Tuyển sinh Đại học Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng – Hệ Vừa làm vừa học

Thông báo số 645/TB-ĐHĐL ngày 22/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt


Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm 2022 tại đơn vị liên kết Trường Đại học Đà Lạt

Thông báo số 476/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 22/3/2022 của Trường Đại học Giao thông vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh.


Thông báo tuyển sinh đại học – Hệ VỪA LÀM VỪA HỌC – Năm 2021

Thông báo tuyển sinh các ngành Luật, Quản trị kinh doanh, Kế toán – Vừa làm vừa học


XEM THÊM