Slide

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 Trường Đại học Đà Lạt

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 Trường Đại học Đà Lạt


Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển bằng học bạ THPT (Đợt 1) – Năm 2022

Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển bằng học bạ THPT (Đợt 1), năm 2022.


Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022

Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022.


Thông báo Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy bằng phương thức học bạ THPT (Đợt 1) và Kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022

Thông báo số 777/TB-ĐHĐL ngày 21/7/2022 của Trường Đại học Đà Lạt.


Hướng dẫn quy trình tuyển sinh đại học hệ chính quy – Năm 2022 – Trường Đại học Đà Lạt

Video hướng dẫn quy trình tuyển sinh đại học hệ chính quy – Năm 2022 – Trường Đại học Đà Lạt


Đề án tuyển sinh đại học năm 2022

Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Đà Lạt.


Thông báo v/v nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét học bạ THPT (đợt 1) và kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM – tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022

Thông báo số 666/TB-ĐHĐL ngày 24/6/2022 của Trường Đại học Đà Lạt.


Trường Đại học Đà Lạt có 4 phương thức tuyển sinh năm 2022

Từ ngày 31/3 đến ngày 20/4, Trường sẽ tổ chức đợt 1 chương trình “Tư vấn mùa thi năm 2022” bằng hình thức trực tuyến, từ 19 giờ 00 đến 20 giờ 00 hàng ngày


Chương trình “Tư vấn mùa thi trực tuyến 2022” của Trường Đại học Đà Lạt

Chương trình “Tư vấn mùa thi trực tuyến 2022” của Trường Đại học Đà Lạt


XEM THÊM