banner bac sau dai hox
tuyensinh sdh thac si
previous arrow
next arrow

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ THẠC SĨ năm 2021 – đợt 2

Thông báo số 854/TB-ĐHĐL ngày 16/9/2021 của Trường Đại học Đà Lạt


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ TIẾN SĨ năm 2021 – Đợt 2

Thông báo số 855/TB-ĐHĐL ngày 16/9/2021 của Trường Đại học Đà Lạt


Thông báo điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh và thời gian thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 – đợt 1

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh và điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh Sau Đại học năm 2020 – Đợt 2

Trường Đại học Đà Lạt thông báo điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ và thời gian thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020 – Đợt 2