banner bac sau dai hox
tuyensinh sdh thac si
previous arrow
next arrow

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ TIẾN SĨ năm 2023 – Đợt 1

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ TIẾN SĨ năm 2023 – Đợt 1. Mọi chi tiết xem file đính kèm.


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ THẠC SĨ năm 2023 – Đợt 1

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ THẠC SĨ năm 2023 – Đợt 1. Mọi chi tiết xin xem file đính kèm.


Thông báo chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023

Trường Đại học Đà Lạt Thông báo chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023. Mọi chi tiết xin xem file đính kèm.


Thông báo Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 30 (Đợt 2 – 2022)

Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ khóa 30 (Đợt 2 – 2022)


Kết quả thi tuyển sinh và xét tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2022 – Đợt 2

Thông báo kết quả thi tuyển sinh và xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2022 – Đợt 2 của Trường Đại học Đà Lạt. Nội dung chi tiết vui lòng xem trong tập tin đính kèm bên dưới.


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ TIẾN SĨ năm 2022 – Đợt 2

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ TIẾN SĨ năm 2022 – Đợt 2


XEM THÊM