Tuổi trẻ Trường Đại học Đà Lạt tiên phong, tri thức, thanh lịch, sáng tạo, hội nhập

Hoạt động chung - Đoàn Hội

     Ngày 15/6, Đoàn Trường Đại học Đà Lạt long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2024. 

Ban Giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt tặng hoa chúc mừng Đại hội

     Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh -Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; Tiến sĩ Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt. Ngoài ra còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng chức năng, viện, trung tâm, các khoa chuyên môn; đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị Đoàn bạn; cùng 200 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên, sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Đà Lạt.

     Trường Đại học Đà Lạt hiện có trên 7.000 đoàn viên. Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2019 – 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã được tuổi trẻ nhà trường thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt 100% các chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ các mảng công tác giáo dục của Đoàn gắn với việc xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên Trường Đại học Đà Lạt được thực hiện hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các hoạt động Đoàn trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông được đẩy mạnh.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Đà Lạt khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2024

     Bên cạnh đó, sự đổi mới hình thức tổ chức và sử dụng các trang mạng xã hội, hệ thống kênh Youtube, trang cộng đồng cùng với hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường để sáng tạo trong việc thiết kế, tổ chức hoạt động Đoàn đã góp phần thực hiện đề án tập hợp thanh niên thông qua không gian mạng, tăng tỷ lệ tập hợp thanh niên.

     Hoạt động tình nguyện được phát triển đồng bộ từ cấp trường đến cấp Đoàn cơ sở, thường xuyên mở rộng phạm vi hoạt động, gắn với phát triển chuyên môn của đoàn viên, thanh niên. Triển khai đa dạng, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ các đơn vị chuyên môn trong và ngoài trường để tổ chức các chương trình cung cấp cho đoàn viên, thanh niên kiến thức về giáo dục khởi nghiệp, giáo dục định hướng nghề nghiệp và khởi sự lập nghiệp. Từ đó, góp phần phát triển năng lực khởi nghiệp cho sinh viên, đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

     Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị được đầu tư; việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, chính trị của Đảng, của Đoàn trên không gian mạng được triển khai hiệu quả. Công tác tạo nguồn và phát triển đoàn viên, đảng viên mới được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Trường Đại học Đà Lạt đã kết nạp được trên 300 đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng 300 đoàn viên ưu tú, có 45 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn cho Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc – Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Chính trị – Công tác sinh viên

     Với những hoạt động ổn định, nề nếp, có chiều sâu, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, sinh viên, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Trường Đại học Đà Lạt đã có 3 năm liền nhận Cờ thi đua của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; đồng thời, nhận Cờ thi đua của Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2022.

     Nhiệm kỳ 2022 – 2024, với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Trường Đại học Đà Lạt tiên phong, tri thức, thanh lịch, sáng tạo, hội nhập góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đà Lạt đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho nhiệm kỳ mới.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tiến sĩ Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt ghi nhận và biểu dương những kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh niên mà tuổi trẻ Trường Đại học Đà Lạt đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” đã được triển khai cụ thể trong toàn thể đoàn viên, thanh niên phù hợp với nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2019 – 2022

     Cùng với sứ mệnh phát triển Trường Đại học Đà Lạt vào năm 2030 thành Đại học Đà Lạt với ít nhất 3 trường thành viên, Tiến sĩ Lê Minh Chiến nhấn mạnh trong thời gian tới, Đoàn trường cần tập trung một số vấn đề như: Phát huy hơn nữa trí tuệ và tinh thần tập thể để tiếp tục từng bước đưa công tác quản lý của Đoàn trường thể hiện được tầm vóc của một trường đại học lớn; xây dựng nhiều chương trình trang bị kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đoàn viên, sinh viên; tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động thực hiện các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên của Đoàn để phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nhà trường, nhu cầu của thanh niên trong trường.

     Bên cạnh đó, tăng cường hỗ trợ đoàn viên, sinh viên nghiên cứu khoa học, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, đưa các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các bạn đi vào thực tiễn cuộc sống; tập trung công tác bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đà Lạt phải đi đầu trong công tác chuyển đổi số, tập trung triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên.

     Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ Trường Đại học Đà Lạt đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đại hội thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại để tìm giải pháp khắc phục.

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Đà Lạt tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2019 – 2022

     Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đoàn trường, đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Đà Lạt quan tâm một số nội dung như: không ngừng nghiên cứu, học tập, sáng tạo trong cách nghĩ, tìm tòi cách làm, quyết tâm rèn luyện, trau dồi kỹ năng bằng nhiều cách, nhiều kênh thông tin khác nhau; chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đoàn viên, sinh viên; xây dựng hoạt động Đoàn thiết thực, hướng đến chăm lo cho lợi ích của đoàn viên, thanh niên, sinh viên; tiếp tục thực hiện các giải phải pháp nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở và chất lượng đoàn viên.

     Đại hội đã tiến hành bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Đà Lạt khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất bầu 07 đồng chí vào Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường, đ/c Phạm Hồng Hải tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Trường khóa XVII với số phiếu tuyệt đối; đ/c Nguyễn Trọng Đạt, Nguyễn Đình Nghiệp, Phạm Thị Huê giữ chức danh Phó Bí thư Đoàn trường. Đồng thời, bầu Ủy ban kiểm tra Đoàn trường gồm 05 đồng chí; bầu 14 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

     Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 2 cá nhân thuộc Trường Đại học Đà Lạt. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Đà Lạt tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2019 – 2022.

     Nhân dịp Đại hội, Agribank và Vietcombank chi nhánh Lâm Đồng cũng đã tặng học bổng cho Đoàn Trường Đại học Đà Lạt để hỗ trợ cho các sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Việt Quỳnh (Báo Lâm Đồng)