Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 – 6/3/2021)

Hoạt động chung - Đoàn Hội

Ngày 9-3, tại Trường Đại học Đà Lạt, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường đã tổ chức buổi tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (06/3/1911 – 6/3/2021)

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Phạm Hồng Hải – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đà Lạt đã ôn lại thân thế, sự nghiệp và những công lao, đóng góp to lớn của cố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình thu hút gần 100 đoàn viên, sinh viên nòng cốt tham gia.

Sau đây là một số hình ảnh về chương trình:

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản