Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt tổ chức Học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hoạt động chung - Đoàn Hội

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, tại trường Đại học Đà Lạt, Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt tổ chức Học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình có sự tham gia của các đồng chí BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường, Bí thư các Liên chi Đoàn, chủ nhiệm các câu lạc bộ, chi bộ sinh viên.

Tại chương trình, đồng chí Phạm Hồng Hải – Phó Bí thư Đoàn trường đã quán triệt các nội dung gồm: Chỉ thị số 01 ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy “Về việc tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 01 ngày 03/10/2020 “Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.