Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt tổ chức Học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hoạt động chung - Đoàn Hội

Nhằm giúp các cấp bộ đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả.

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, tại trường Đại học Đà Lạt, Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt tổ chức Học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 2 hình thức trực tiếp tại Phòng họp A11.203 và trực tuyến trên nền tảng LMS cho toàn bộ đoàn viên, sinh viên nhà trường.

Tại điểm cầu trực tiếp, Chương trình có sự tham gia của các đồng chí BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường, Bí thư các Liên chi Đoàn, chủ nhiệm các câu lạc bộ, chi bộ sinh viên.

Tại chương trình, đồng chí Phạm Hồng Hải – Phó Bí thư Đoàn trường đã quán triệt các nội dung gồm: Chỉ thị số 01 ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy “Về việc tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 01 ngày 03/10/2020 “Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Chương trình thu hút hơn 8.090/8090 Cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, sinh viên toàn trường tham gia./.