Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thi trực tuyến Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2021

Hoạt động chung - Đoàn Hội

Thực hiện quyết định số 134-QĐ/TWĐTN-BTG ngày 7/11/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về việc ban hành đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022”; nhằmtăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên Nhà trường. Tạo điều kiện cho đoàn viên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân. Ban thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2021tại trường Đại học Đà Lạt.

Cuộc thi kéo dài từ ngày 15/3/2021 – 28/3/2021 (Gồm 2 tuần thi). Các cá nhân (thí sinh) làm bài dự thi bằng hình thức thi trực tuyến, đề thi được đưa lên hệ thống bắt đầu từ 14h00 thứ hai hàng tuần, đóng vào lúc 14h00 ngày chủ nhật hàng tuần. Ban tổ chức (BTC) sẽ gửi đề thi qua địa chỉ (đường link) trên hệ thống trang Fanpage “TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT”. Bài thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung gợi ý trong phần nội dung, thời gian tối đa 10 phút. Điểm dành cho phần này tính trên số lượng câu trả lời đúng và thời gian hoàn thành bài dự thi. Căn cứ theo số điểm cao nhất và thời gian hoàn thành phần dự thi sớm nhất của thí sinh để trao giải thưởng hàng tuần (được công bố vào thứ 3 tuần sau đó).

Đây là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”; kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021).