Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các trường đại học, cao đẳng tỉnh Lâm Đồng năm học 2020-2021

Hoạt động chung - Đoàn Hội

Với sự sáng tạo trong hoạt động Đoàn và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ trong suốt năm học 2020 – 2021, sáng ngày 29/10/2021, tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Lâm Đồng năm học 2020 – 2021, Đoàn trường Đại học Đà Lạt đã xuất sắc nhận được cờ thi đua của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2020-2021.

Cũng tại Hội nghị, Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt có 03 Đoàn viên là giảng viên trẻ được vinh danh Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Tỉnh là đ/c Phạm Hồng Hải Phó Bí thư Đoàn trường, đ/c Vũ Thị Bảo Ngọc Bí thư LCĐ khoa Hóa học và Môi trường, đ/c Phạm Thị Thanh Thảo Bí thư LCĐ khoa Sinh học và 01 Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh năm học 2020 – 2021 là sinh viên Nguyễn Đình Hưng Thịnh sinh viên khoa Luật học trường Đại học Đà Lạt.

Chúc mừng Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt và các cá nhân xuất sắc. Chúc cho phong trào của Tuổi trẻ nhà trường tiếp tục phát triển trong năm học tới.

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà