Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt khởi động “Lớp học tình thương” trong tháng Thanh niên năm 2021

Hoạt động chung - Đoàn Hội

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt khởi động “Lớp học tình thương”, lớp học được tổ chức tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng và Hội người mù tỉnh Lâm Đồng.

Đối tượng được giúp đỡ là các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội đang sinh sống và học tập tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng và Hội người mù tỉnh Lâm Đồng. Các đoàn viên, sinh viên dạy phụ đạo cho các em nhỏ tại đây ngoài việc học chính thức trên lớp.

Thời gian hoạt động của lớp học là 19h00 – 21h00 thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Hoạt động thu hút gần 30 đoàn viên sinh viên tham gia và thay phiên nhau thực hiện hoạt động.

Sau đây là một số hình ảnh về chương trình:

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 15 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà