Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2021 – 2022

Hoạt động chung - CTSV Tin tức của Trường

     Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2021-2022, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa dành cho các Tân sinh viên khóa 45, niên khóa 2021-2024 bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng LMS.

     Tuần sinh hoạt công dân – HSSV là một hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa, là khóa học bắt buộc đối với Tân sinh viên góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tân sinh viên trong việc thực nghiệm nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành; từng bước thích nghi với môi trường học tập mới, thay đổi bản thân, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập,có hoài bão trong nghiên cứu khoa học và tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, xứng đáng với sự quan tâm của gia đình và xã hội, góp phần phát triển Nhà trường vươn lên tầm cao mới.

     Trong thời gian từ ngày 11/10 đến 25/10/2021 các bạn sinh viên đã được nghe quý Thầy/Cô phổ biến những nội dung cụ thể như: thông tin tổng quan về Trường Đại học Đà Lạt; Quán triệt những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng HSSV; Tiếp tục và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho sinh viên việc chấp hành pháp luật về Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018, Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tham nhũng;…Quy chế, quy định về công tác đào tạo, chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học, hướng dẫn đăng ký học phần, đăng nhập tài khoản xem lịch học, tham gia học và lịch thi kết thúc học phần; Giới thiệu về chương trình học song ngành và các chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt với một số nước trên thế giới về trao đổi sinh viên học tập; Phổ biến các quy chế công tác HSSV, chế độ chính sách, học phí, học bổng KKHT, Quy chế đánh giá điểm rèn luyện; Quy chế nội – ngoại trú; Quy tắc văn hoá ứng xử của sinh viên tại trường Đại học Đà Lạt. Đặc biệt, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, tư vấn tâm lý giúp sinh viên đảm bảo an toàn sức khoẻ, học tập tốt.

     Bên cạnh đó, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa còn giúp các tân sinh viên nắm được các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học bổng và kỹ năng tìm kiếm các nguồn học bổng ngoài trường; Định hướng nghề nghiệp và thông tin tình hình việc làm…; Kế hoạch của Nhà trường triển khai đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; Hoạt động của cựu sinh viên; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục giới tính; Bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm tai nạn. Phổ biến cho Tân sinh viên về công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên; hướng dẫn, tổ chức sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, phong trào sinh viên tình nguyện… Công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong trường học, các nội dung về chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam; các thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Cuối đợt học, sinh viên sẽ làm bài thu hoạch online theo hình thức trắc nghiệm.

     Tuần học đã diễn ra nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục. Hy vọng rằng cùng với sự chuẩn bị chu đáo từ phía Nhà trường trong tình hình dịch bệnh, sự chia sẻ rất sinh động, gần gũi của các giảng viên và sự nỗ lực khắc phục khó khăn của bản thân, các bạn tân sinh viên sẽ tiếp cận và lĩnh hội được nhiều kiến thức bổ ích làm hành trang để sinh viên đạt được thành tích cao nhất trong học tập và rèn luyện.

     Một số hình ảnh của Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2021-2022

Phòng Chính trị – Công tác sinh viên