Nghiên cứu thành phần hóa học và quy trình chiếc xuất hoạt chất từ dây thường xuân trồng ở Đà Lạt (hedera helix L.Araliaceae) làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ho và viêm đường hô hấp

Kết quả NCKH cấp Bộ

FILE_20200506_095626_TS. Trịnh Thị Điệp-đã gộp.pdf

TS.Trịnh Thị Điệp “Nghiên cứu thành phần hóa học và quy trình chiếc xuất hoạt chất từ dây thường xuân trồng ở Đà Lạt (hedera helix L.Araliaceae) làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ho và viêm đường hô hấp” Quyết định nghiệm thu số 345/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2018