TS. Hoàng Thanh Tùng: Nhân giống hoa cúc bằng phương pháp vi thủy canh

Tin tức của Trường

(Khoa học & Phát triển) – TS. Hoàng Thanh Tùng chọn Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) để phát triển sự nghiệp và chọn để ươm mầm cho những ý tưởng nghiên cứu có thể dễ dàng áp dụng vào thực tế, trong đó có việc nhân giống hoa Cúc bằng phương pháp vi thủy canh.

Xem chi tiết bài viết tại: https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/ts-hoang-thanh-tung-nhan-giong-hoa-cuc-bang-phuong-phap-vi-thuy-canh/2021042202452225p1c160.htm