DLU: Xếp hạng thứ 38 trong Top 100 trường đại học tốt nhất Việt Nam

Tin nổi bật Tin tức của Trường Tuyển sinh 2023

     Theo kết quả xếp hạng các trường đại học Việt Nam (Viet Nam’s University Rankings – VNUR) năm 2023, Trường Đại học Đà Lạt được xếp thứ 38 trong Top 100 trường đại học tốt nhất ở Việt Nam hiện nay, và là trường có thứ hạng cao nhất ở vùng Tây Nguyên.

     Bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2023 đã tiến hành rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và xếp hạng 100 trường đại học tốt nhất của cả nước. Trường Đại học Đà Lạt xếp thứ 38 trong Top 100 trường đại học tốt nhất của cả nước, và là trường có thứ hạng cao nhất trên khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, Trường luôn nằm trong Top 30 trường đại học hàng đầu trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng về thành tích công bố các công trình khoa học trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế.

Trường Đại học Đà Lạt xếp thứ 38 trong Top 100 trường đại học tốt nhất của cả nước và là trường có thứ hạng cao nhất trên khu vực Tây Nguyên.

     VNUR là bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam lần đầu tiên được công bố trên lãnh thổ Việt Nam, dựa vào các tiêu chuẩn và tiêu chí phù hợp với thực tiễn, các định hướng về chuẩn mực và chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam cũng như các nguyên tắc xếp hạng quốc tế.

     VNUR tiến hành xếp hạng các trường đại học thông qua thu thập và xử lý số liệu theo 6 tiêu chuẩn, gồm: Tiêu chuẩn chất lượng được công nhận (30%); Tiêu chuẩn dạy học (25%); Tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học (20%); Tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế (10%); Tiêu chuẩn chất lượng người học (10%); Tiêu chuẩn cơ sở vật chất (5%). Các tiêu chuẩn này phản ánh khá toàn diện các chức năng hoạt động cơ bản của các cơ sở giáo dục đại học như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, đảm bảo được sự đối sánh toàn diện và cân bằng nhất. Qua đó, VNUR cung cấp thông tin xếp hạng đại học có độ tin cậy cao cho học sinh, phụ huynh, doanh nghiệp, sinh viên đại học, cũng như các trường đại học và Chính phủ.

Trường Đại học Đà Lạt có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức và tâm huyết với nghề.

     Trường Đại học Đà Lạt (Dalat University – DLU) là trường đại học công lập, được thành lập vào năm 1976, trên cơ sở Viện Đại học Đà Lạt, một cơ sở giáo dục đại học được thành lập vào năm 1958. Tọa lạc tại thành phố hoa xinh đẹp, với bề dày truyền thống, Trường Đại học Đà Lạt ngày càng khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng hàng đầu ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của đất nước.

     Trường Đại học Đà Lạt có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức và tâm huyết với nghề. Trên 90% đội ngũ giảng viên của Trường có trình độ Thạc sĩ trở lên, trong đó có 1 Giáo sư, 16 Phó Giáo sư và 103 Tiến sĩ. Quy mô đào tạo hơn 11.000 sinh viên, học viên trong nước và quốc tế, với 3 bậc đào tạo: Tiến sĩ (7 ngành), Thạc sĩ (10 ngành) và Đại học (41 ngành), thuộc ba khối ngành: Khoa học xã hội – nhân văn, Khoa học tự nhiên – công nghệ, Kinh tế – Luật – Du lịch – Ngoại ngữ – Sư phạm.

Trường Đại học Đà Lạt đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; là thành viên chính thức của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN).

     Trường Đại học Đà Lạt đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; là thành viên chính thức của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN). Tạp chí khoa học của Trường là một trong 6 tạp chí khoa học đầu tiên của Việt Nam được chấp thuận vào chỉ mục vào Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ACI).

     Tính đến nay, Trường Đại học Đà Lạt có 08 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó: 05 chương trình đào tạo trình độ đại học đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 03 chương trình đào tạo trình độ đại học đạt kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

     Kết quả xếp hạng của VNUR, một lần nữa, là những bằng chứng cụ thể và khách quan để khẳng định chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường, đồng thời cũng là cơ sở, động lực để Trường Đại học Đà Lạt tiếp tục phát triển hơn trong thời gian tới.

Phòng Tạp chí và Truyền thông