Trường Đại học Đà Lạt và huyện Lạc Dương tổ chức hội thảo hợp tác phát triển nông nghiệp

Tin tức của Trường

(Báo Lâm Đồng online) – Chiều 13/10, Trường Đại học Đà Lạt và huyện Lạc Dương tổ chức hội thảo về hợp tác phát triển nông nghiệp dưới sự chủ trì của TS. Lê Minh Chiến – Hiệu trưởng và ông Sử Thanh Hoài – Chủ tịch UBND huyện. Tham gia hội thảo có lãnh đạo nhà trường, trưởng, phó các phòng, khoa của Trường Đại học Đà Lạt và trưởng các ngành, đơn vị liên quan của huyện Lạc Dương.

Xem thêm bài viết tại: http://baolamdong.vn/xahoi/202110/truong-dai-hoc-da-lat-va-huyen-lac-duong-to-chuc-hoi-thao-hop-tac-phat-trien-nong-nghiep-3083805/