Trường Đại học Đà Lạt và Chi hội Văn nghệ dân gian Lâm Đồng: Hơn một thập kỷ đồng hành, gắn bó

Tin tức của Trường

Chi hội Văn nghệ dân gian Lâm Đồng hiện có 22 hội viên đang sinh hoạt, trong đó có quá nửa (13 hội viên) là giảng viên của Trường Đại học Đà Lạt. Kể từ ngày có Quyết định thành lập (10/10/2009) đến nay, Trường Đại học Đà Lạt đã có 13 năm đồng hành, gắn bó và tạo điều kiện tốt cho sinh hoạt của Chi hội. Nhiều hội viên-giảng viên đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khen thưởng (Các giải Nhì, Ba cho PGS.TS.Phan Thị Hồng, giải Nhì B cho TS. Lưu Thị Hồng Việt, giải Ba A cho TS. Lê Hồng Phong và Lê Thị Quỳnh Hảo, giải 3 B cho TS. Võ Thị Thùy Dung); Tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao giải B cho TS. Lê Thị Quỳnh Hảo, giải C cho TS. Võ Thị Thùy Dung. Để ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Chi hội cho sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân gian Tây Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho tập thể Chi hội vào các năm 2012, 2017 và 2019.

Kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Chi hội Văn nghệ dân gian Lâm Đồng (10/10/2009 – 10/10/2022), trân trọng giới thiệu một số thành tựu của Chi hội trong việc nghiên cứu văn hoá, văn nghệ dân gian Tây Nguyên qua bài viết đăng trên Báo Lâm Đồng:

http://baolamdong.vn/vhnt/202210/chi-hoi-van-nghe-dan-gian-lam-dong-nhieu-dong-gop-trong-nghien-cuu-gioi-thieu-van-nghe-dan-gian-tay-nguyen-3139392