Trường Đại học Đà Lạt tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động năm học 2022 – 2023

Tin nổi bật Tin tức của Trường

     Thực hiện Kế hoạch số 890/KH-ĐHĐL-BGH-CĐ ngày 23/08/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động năm học 2022-2023; và Thông báo số 977/TB-ĐHĐL-BGH-CĐ ngày 14/9/2022 của Trường Đại học Đà Lạt về hình thức tổ chức và điều chỉnh thời gian Hội nghị Đại biểu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động năm học 2022-2023, vào sáng ngày 28/10/2022, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động năm học 2022 – 2023 cấp trường nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị năm học 2021 – 2022, xây dựng và thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu chủ yếu trong năm học 2022 – 2023.

     Hội nghị có sự tham dự của TS. Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; TS. Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt; TS. Mai Minh Nhật, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Thị Quỳnh Hảo, Đảng ủy viên, Chủ tịch công đòan Trường; ; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Ban Chấp hành Công đoàn Trường; Ban chấp hành Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường; Hội Cựu chiến binh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy – Ban Giám hiệu, nguyên lãnh đạo Công đoàn Trường; cùng với 163 đại biểu đến từ tất cả các đơn vị trong Trường.

     Dưới sự chủ trì Hội nghị của TS. Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và TS. Lê Thị Quỳnh Hảo – Chủ tịch Công đoàn Trường, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023; Báo cáo thực hiện công tác tài chính năm 2021, tình hình tài chính năm 2022, và kế hoạch tài chính năm 2023; Báo cáo của Hội đồng Trường; Báo cáo kết quả thi đua và phát động phong trào thi đua – khen thưởng; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng hợp tóm tắt ý kiến đóng góp của các đơn vị. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị được nghe nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận, giải trình cụ thể của các đại biểu tham dự Hội nghị về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, tổ chức hành chính,… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng mọi hoạt động của Trường, đồng thời, góp phần đưa ra các giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu chủ yếu trong năm học 2022 – 2023.

     Cũng tại Hội nghị này, với sự thống nhất, đồng thuận cao của tập thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động, TS. Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và TS. Lê Thị Quỳnh Hảo – Chủ tịch Công đoàn Trường đã ký kết Giao ước thi đua, thể hiện sự quyết tâm, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, phát huy kinh nghiệm và trí tuệ, năng lực đổi mới và sáng tạo của tập thể viên chức và người lao động, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để đạt được những thành tựu mang tính đột phá trong năm học 2022 – 2023. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết năm học 2022 – 2023. Hội nghị kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động trong toàn Trường phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của năm học, vì sự nghiệp đổi mới và phát triển của Trường Đại học Đà Lạt, củng cố vững chắc uy tín xã hội và nâng cao hơn nữa vị thế của Trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển Trường Đại học Đà Lạt thành Đại học Đà Lạt mang tầm khu vực.

Phòng Tạp chí và Truyền thông