Trường Đại học Đà Lạt tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động năm học 2021 – 2022

Tin nổi bật Tin tức của Trường

     Thực hiện kế hoạch số 806/KH-ĐHĐL-BGH-CĐ ngày 27/8/2021, vào chiều ngày 19/10/2020, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động năm học 2021 – 2022 cấp trường nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị năm học 2020 – 2021, xây dựng và thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu chủ yếu trong năm học 2021 – 2022.

Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động Trường Đại học Đà Lạt năm học 2021-2022

     Hội nghị có sự tham dự của TS. Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; TS. Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt; TS. Mai Minh Nhật và PGS.TS Nguyễn Tất Thắng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Chấp hành Công đoàn Trường; các đồng chí là nguyên lãnh đạo Đảng ủy – Ban Giám hiệu, nguyên lãnh đạo Công đoàn Trường; cùng với 170 đại biểu đến từ tất cả các đơn vị trong Trường.

Toàn cảnh Hội nghị

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã nêu rõ một số nhiệm vụ Hội nghị cần tập trung thảo luận gồm: (1) Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; (2) Tập trung trí tuệ, đoàn kết toàn Trường trong nhận thức và hành động hướng đến tự chủ đại học, trên cơ sở đó xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn những năm tiếp theo phù hợp với năng lực, nguồn lực của Trường Đại học Đà Lạt; (3) Tiếp tục nâng cao và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường, nhất là trong việc nâng cao năng lực quản trị Trường, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, đẩy mạnh vai trò của Hội đồng trường trong công tác xây dựng, tổ chức bộ máy, quản lý tài chính – tài sản; (4) Tập trung mọi nguồn lực cho công tác đào tạo – nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, hợp tác doanh nhân – doanh nghiệp; (5) Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, trong đó bao gồm chuyển đổi số gắn với xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, dữ liệu,… chuyển đổi số gắn với nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao…; (6) Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học; (7) Chủ động tổ chức thực hiện Kết luận số 230/TB-UBND ngày 04/10/2021 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; (8) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, hiện thực hóa các Nghị quyết của Hội nghị trong năm học mới trên cơ sở xem xét, đánh giá toàn diện các báo cáo tại Hội nghị này; (9) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất để nhanh chóng đưa Trường trở lại hoạt động bình thường.

TS. Nguyễn Văn Vinh – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024 trình bày báo cáo Hội đồng Trường

     Dưới sự chủ trì Hội nghị của TS. Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và TS. Lê Thị Quỳnh Hảo – Chủ tịch Công đoàn Trường, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; Báo cáo thực hiện công tác tài chính năm 2020, tình hình tài chính năm 2021, và kế hoạch tài chính năm 2022; Báo cáo của Hội đồng Trường; Báo cáo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo kết quả thi đua và phát động phong trào thi đua – khen thưởng; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng hợp tóm tắt ý kiến đóng góp của các đơn vị. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị được nghe nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận, giải trình cụ thể của các đại biểu tham dự Hội nghị về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, cơ sở vật chất,… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng mọi hoạt động của Trường, đồng thời, góp phần đưa ra các giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu chủ yếu trong năm học 2021 – 2022.

PGS.TS Nguyễn Tất Thắng – Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và phương hướng năm học 2021-2022

     Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023 với 03 đồng chí: Đỗ Văn Khoa (Phòng Quản lý đào tạo), Trần Thị Nhung (Khoa Sinh học) và Phan Bửu Tú (Khoa Giáo dục thể chất). Ban Thanh tra nhân dân có vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân; góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, người lao động, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023

     Cũng tại Hội nghị này, với sự thống nhất, đồng thuận cao của tập thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động, TS. Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và TS. Lê Thị Quỳnh Hảo – Chủ tịch Công đoàn Trường đã ký kết Giao ước thi đua, thể hiện sự quyết tâm, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, phát huy kinh nghiệm và trí tuệ, năng lực đổi mới và sáng tạo của tập thể viên chức và người lao động, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để đạt được những thành tựu mang tính đột phá trong năm học 2021 – 2022.

TS. Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và TS. Lê Thị Quỳnh Hảo – Chủ tịch Công đoàn Trường ký kết Giao ước thi đua

     Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết năm học 2021 – 2022. Hội nghị kêu gọi toàn thể viên chức và người lao động trong toàn Trường phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của năm học, vì sự nghiệp đổi mới và phát triển của Trường Đại học Đà Lạt, củng cố vững chắc uy tín xã hội và nâng cao hơn nữa vị thế của Trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng Trường Đại học Đà Lạt trở thành trường đại học mang tầm khu vực.

Phòng Tạp chí và Truyền thông