Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo thông qua đổi mới hoạt động dạy và học.

Hoạt động chung - QLĐT

Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo thông qua đổi mới hoạt động dạy và học.

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế“, ngày 16/12/2017 tại Nha Trang, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức hội thảo với chủ đề“Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua đổi mới hoạt động dạy và học”.

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm mục tiêu huy động nguồn lực trí tuệ của đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường nhằm thảo luận, đề ra các định hướng phát triển, các phương pháp, cách thức tiến hành, kế hoạch thực hiện và chính sách thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tiếp cận CDIO, ứng dụng các công nghệ dạy học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Đà Lạt, đáp ứng những yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và thích ứng với những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Đến tham dự Hội thảo có lãnh đạo các doanh nghiệp như Công ty Viễn thông Lâm Đồng, Mobifone Lâm Đồng, Công ty Hasfarm Đà Lạt, các giáo sư nước ngoài đang giảng dạy tại Trường; Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường cùng hơn 100 cán bộ là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, trưởng các bộ môn, các Tiến sĩ và Phó Giáo sư – Tiến sĩ.

Trong số 25 báo cáo được đưa vào Kỷ yếu tóm tắt, buổi sáng đã có 9 báo cáo được trình bày tại phiện họp chung. Nội dung các báo cáo đề cập đến việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy học theo vấn đề, đổi mới công tác đánh giá sinh viên, việc giảng dạy theo nhóm giảng viên, ứng dụng công nghệ thông tin và các trang thiết bị công nghệ dạy học hiện đại trong công tác đào tạo tại các khoa chuyên môn.

Buổi chiều có 45 lượt ý kiến tham gia thảo luận tại ba tiểu ban: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Khoa học Xã hội-nhân văn và Sự phạm; Khoa học Kinh tế – Luật và Du lịch.  Các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất các phương pháp, các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy việc đổi mới hoạt động dạy và học. Hội thảo cũng nhận được sự đóng góp ý kiến, đề xuất và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy đại học tại các quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã nêu rõ: “Việc từ bỏ phương pháp dạy học truyền đạt kiến thức truyền thống là điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên để nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Đà Lạt, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, thích ứng với những thách thức của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch xây dựng và phát triển Nhà trường. Đổi mới phương pháp giảng dạy là đổi mới tư duy, lấy người học làm trung tâm, từ bỏ phương pháp dạy học truyền đạt kiến thức kiểu cũ, triển khai dạy học theo vấn đề, tăng cường hoạt động nhóm, nâng cao kỹ năng thực hành, thực tập nghề nghiệp cho người học. Không có một phương pháp dạy học nào là vạn năng, tùy vào đặc thù từng ngành, từng học phần để linh động áp dụng cho phù hợp. Cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị công nghệ dạy học hiện đại trong công tác đào tạo. Nhà trường sẽ tiếp tục thực thi các chính sách khuyến khích giảng viên tham gia đổi mới phương pháp giảng dạy bao gồm chính sách về tài chính và thi đua khen thưởng”.

PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa yêu cầu mỗi cán bộ giảng viên cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy trí tuệ của mình vì trách nhiệm chung trong việc xây dựng Trường Đại học Đà Lạt trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học có uy tín hàng đầu trong nước và khu vực.

 Một số hình ảnh tại Hội thảo: