TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TỔ CHỨC HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018 – 2019

Hoạt động chung - QLĐT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TỔ CHỨC HỘI THẢO

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2018 – 2019.

Trước những thách thức về đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh khoa học và công nghệ thế giới biến đổi một cách nhanh chóng, sự cạnh tranh gay gắt giữa các trường đại học ngày càng cao, công tác đào tạo phải gắn liền với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, xu hướng tự chủ đại học đòi hỏi nhà trường phải có những đổi mới, điều chỉnh cả về nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, công tác quản lý, chế độ chính sách và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

Để thực hiện điều này, Trường Đại học Đà Lạt đã ban hành Kế hoạch số 670/KH-ĐHĐL ngày 10 tháng 9 năm 2018 về việc tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo năm học 2018 – 2019, nhằm thảo luận, thống nhất các ý kiến đóng góp thiết thực của đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường để ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

TS. Lê Minh Chiến – Phó Hiệu trưởng phụ trách phát biểu khai mạc

Hội thảo được tiến hành ở hai cấp gồm cấp khoa và cấp trường. Hội thảo cấp khoa diễn ra từ ngày 24/9/2018 đến ngày 29/9/2018; hội thảo cấp trường đã diễn ra vào ngày 19/10/2018 với sự tham dự của Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trưởng các bộ môn thuộc các khoa chuyên môn, các Phó Giáo sư, Tiến sĩ.

TS. Lê Hồng Phong – Phó Hiệu trưởng báo cáo tổng quan công tác đào tạo của Nhà trường

Hội thảo tập trung thảo luận một số vấn đề quan trọng như: điều chỉnh thời giảm thời gian đào tạo các ngành đào tạo đại học hệ kỹ sư; rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế; việc áp dụng các chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học, thay đổi cách thức triển khai giảng dạy các học phần ngoại ngữ không chuyên và tin học cơ sở theo hướng áp dụng giảng dạy ngoại ngữ và tin học chuyên ngành dành cho sinh viên hệ chính quy; chính sách thực tập nghề nghiệp, khoá luận, chuyên đề, luận văn tốt nghiệp đối với sinh viên, học viên cao học; chính sách khuyến khích đội ngũ giảng viên biên soạn giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu; đổi mới công tác quản lý đào tạo ở tất cả các trình độ, loại hình đào tạo; chính sách phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; công tác tài chính, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh nhà trường.

Hội thảo đã nhận được các ý kiến đóng của 20 khoa chuyên môn, hơn 20 lượt ý kiến của các nhà khoa học, giảng viên về tham dự, 6 báo cáo tham luận. Hội thảo đã thảo luận, thống nhất những vấn đề quan trọng để Nhà trường ban hành kế hoạch thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Đà Lạt, xứng đáng là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực và hội nhập quốc tế.