Trường Đại học Đà Lạt tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy theo hướng tiếp cận CDIO

CDIO

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt kết hợp với Đại học Công nghệ thông tin chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy theo chuẩn CDIO đến các trường đại học khác tại Việt Nam. Trong hai ngày, từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 10 năm 2016 hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy theo hướng tiếp cận CDIO” đã diễn ra tại Trường Đại học Đà Lạt.

Đại diện lãnh đạo các trường tham dự hội thảo gồm có: PGS.TS. Vũ Đức Lung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; TS. Lê Hồng Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; TS. Phan Ngọc Sơn và TS. Trần Đức Thuận, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Tham dự hội thảo có 50 báo cáo viên, giảng viên và lãnh đạo các khoa chuyên môn, các phòng chức năng đến từ 05 trường đại học: Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và một số đại biểu từ các trường đại học khác đã tham gia hội thảo.

Mở đầu hội thảo, TS. Lê Hồng Phong đã phát biểu chào mừng và PGS.TS Vũ Đức Lung đã khai mạc hội thảo. Đại diện lãnh đạo hai trường  đã nêu lên những vấn đề cấp bách của việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực;  vai trò của việc xây dựng chương trình cũng như giảng dạy theo hướng tiếp cận CDIO trong bối cảnh  hiện nay; nhấn mạnh những tham luận và ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong cuộc hội thảo này sẽ góp phần quan trọng cho việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

 Có 18 báo cáo đã được trình bày tại hội thảo và nhận được nhiều ý kiến đồng tình, ý kiến đóng góp, tranh luận nhằm làm rõ hơn những vấn đề, những nhận định của tác giả.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy theo hướng tiếp cận CDIO” đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh về hội thảo: