Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024

Tin nổi bật Tin tức của Trường

     Trong ngày 16/4/2022, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị được thực hiện theo quy trình 5 bước dưới sự hướng dẫn và giám sát của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đồng chí Lê Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt – Chủ trì Hội nghị

     Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đồng chí Cảnh Chí Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; đồng chí Phạm Văn Dũng – Chuyên viên chính Văn phòng Ban cán sự Đảng; đồng chí Nguyễn Trọng Nhất – chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía Tỉnh ủy Lâm Đồng, có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng, Phòng Tổ chức Cán bộ – Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về phía Trường Đại học Đà Lạt, có sự tham dự của đồng chí Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu kín

     Tại bước 1, Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường lần 1 đã thảo luận và biểu quyết thống nhất đề xuất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại bước 2, Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng đã thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Tại bước 3, Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường lần 2 đã tiếp tục căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của viên chức, đồng thời trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở Bước 2 đã tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. Hội nghị Cán bộ chủ chốt cấp Trường (bước 4) với sự tham dự của 73 đại biểu, đã trao đổi,thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu và khả năng đáp ứng yêu cầu của nhân sự được giới thiệu ở Bước 3, và tiến hành lấy ý kiến tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Bước cuối cùng trong quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng bao gồm 3 bước cụ thể  để thực hiện biểu quyết nhân sự được thực hiện bởi Tập thể lãnh đạo Trường, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và Hội đồng trường.

Đại biểu tham dự tại Bước 3 của Hội nghị

     Cũng trong ngày 16/04/2022, vào lúc 14h, Hội đồng Trường đã tổ chức phiên họp lần thứ 10 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thực hiện bước nhỏ cuối cùng trong Bước 5 của quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự phiên họp có 18/19 thành viên Hội đồng Trường, đạt tỷ lệ 94.7%. Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Vinh – Chủ tịch Hội đồng trường, Hội đồng đã nghe báo cáo của Hiệu trưởng về kết quả các bước của quy trình bổ nhiệm nhân sự Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024 đối với nguồn nhân sự tại chỗ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đà Lạt và công bố Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về việc đề nghị Hội đồng trường bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng. Tại phiên họp này, Hội đồng Trường đã thảo luận, nhận xét, đánh giá về báo cáo, cũng như nhân sự được đề cử và tiến hành biểu quyết nhân sự Phó Hiệu trưởng bằng phiếu kín, ban hành Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định

Phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt

     Kết thúc quy trình 5 bước bổ nhiệm Phó Hiệu Trưởng nhiệm kỳ 2019-2024, nhân sự được tín nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024 là ông Trần Thống – chức vụ hiện nay là Đảng ủy viên, Quyền Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

Ông Trần Thống được tín nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019-2024

Phòng Tạp chí và Truyền thông