Trường Đại học Đà Lạt tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tin tức của Trường

Căn cứ Nghị quyết số 186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Chính phủ – Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Căn cứ Thông báo số 78/TB-MTTQ-BTT ngày 01/03/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Căn cứ Biên bản số 160/BB-ĐHĐL ngày 02/03/2021 của Tập thể lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn Trường về việc thống nhất nội dung, quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, vào chiều ngày 05/03/2021, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy trình 3 bước, dưới sự chủ trì của TS. Lê Minh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.

Bước 1: Họp Ban lãnh đạo đơn vị

Tại bước 1, Tập thể lãnh đạo Trường bao gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã thảo luận và thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ giới thiệu ứng cử, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và các bước tiến hành để lập danh sách giới thiệu người ứng cử; Thảo luận về giới thiệu người của đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội để lấy ý kiến nhận xét của Hội nghị cử tri trong đơn vị.

Bước 2: Hội nghị Lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội nghị Lấy ý kiến cử tri tại bước 2 có sự tham dự của 78 đại biểu gồm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch các công đoàn bộ phận, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Trường, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội nghị Lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã nghe giới thiệu về danh sách người ứng cử, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; các cử tri tại Hội nghị đã có những trao đổi về người được ứng cử. Hội nghị đã biểu quyết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với tỷ lệ 78/78 ý kiến đồng ý với danh sách ứng cử (đạt 100%).

Cử tri biểu quyết giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bước 3 là Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng với sự tham dự của 29 đại biểu là Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường và người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình và kết quả của Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử. Đại biểu tại Hội nghị đã biểu thị sự tán thành đối với người được giới thiệu bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ là 29/29 (đạt 100%).

Bước 3: Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Kết thúc quy trình 3 bước, TS. Trịnh Thị Tú Anh – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt đã được tập thể tín nhiệm và giới thiệu trở thành người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Việc Trường Đại học Đà Lạt được Tỉnh tin tưởng và phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã góp phần vào việc khẳng định hơn nữa vị thế của Trường. Sau khi kết thúc các quy trình, Trường Đại học Đà Lạt và TS. Trịnh Thị Tú Anh sẽ tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ theo đúng hướng dẫn để gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Lâm Đồng để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

TS. Trịnh Thị Tú Anh – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Phòng Tạp chí và Truyền thông