Trường Đại học Đà Lạt tiếp tục khẳng định vị thế về mẫu tiêu bản

Tin nổi bật Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) Herbarium là tập mẫu cây (phòng mẫu cây khô) và tại Trường Đại học Đà Lạt đã đăng ký quốc tế thành công với tên Herbarium of Dalat University (viết tắt là DLU trong mỗi bài báo khi trích dẫn nguồn tham chiếu). Đây là một trong 5 địa chỉ phòng lưu mẫu thực vật ở Việt Nam được Hiệp hội Herbarium quốc tế công nhận.

Xem toàn văn bài viết tại: http://baolamdong.vn/xahoi/202112/truong-dai-hoc-da-lat-tiep-tuc-khang-dinh-vi-the-ve-mau-tieu-ban-3095237/