Trường Đại học Đà Lạt thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-COV-2 cho viên chức và người lao động

Phòng chống dịch Covid -19 Tin tức của Trường Trường Đại Học Đà Lạt

      Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước và sau kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Trường Đại học Đà Lạt đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Lâm Đồng tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên, xét nghiệm Realtime RT-PCR mẫu gộp (05 mẫu), test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho viên chức và người lao động của Trường vào hai đợt.

      Đợt đầu diễn ra vào ngày 2/7/2021 dành cho hơn 180 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đà Lạt tham gia làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại các Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021. Sau khi hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn bộ các cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ đã được lấy mẫu và xét nghiệm lần thứ hai vào ngày 15/7/2021. Trong đợt hai, Trường Đại học Đà Lạt mở rộng thành phần xét nghiệm đến với các viên chức, người lao động làm việc tại các vị trí thường xuyên tiếp xúc với nhiều người trong quá trình làm việc.

      Lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt cũng đã thường xuyên chỉ đạo, quán triệt tới tất cả các viên chức, người lao động, sinh viên và học viên của Trường cần thực hiện đúng nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và những nội dung trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương cũng như của Trường về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

      Một số hình ảnh tại hai buổi lấy mẫu xét nghiệm:

Phòng Tạp chí và Truyền thông