Trường Đại học Đà Lạt tham dự tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2007/TT-BGDĐT

Hoạt động chung - QLCL

Đoàn đại biểu Trường Đại học Đà Lạt do PGS.TS Nguyễn Văn Kết – Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã đến tham dự đợt tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục theo thông tư số 12/2007/TT-BGDĐT, tại Đà Nẵng.


Từ năm 2018, công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam được thực hiện theo Bộ tiêu chuẩn mới được quy định bởi Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2017. Bộ tiêu chuẩn mới này được xây dựng theo những tiêu chuẩn của khu vực ASEAN (ASEAN University Network-Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) về đảm bảo chất lượng chung, gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí.
Trong ba ngày từ 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 2018, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho các cơ sở giáo dục về công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn mới này. Tham dự và chỉ đạo đợt tập huấn có PGS.TS. Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), TS. Lê Mỹ Phong – Trưởng phòng KĐCLGD (Bộ GD&ĐT). Học viên tham gia khóa tập huấn là đại diện Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), đại diện Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác đảm bảo chất lượng của 76 Học viện, Trường đại học trong cả nước. Đoàn đại biểu Trường Đại học Đà Lạt do PGS.TS Nguyễn Văn Kết – Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã đến tham dự đợt tập huấn này.
Trực tiếp triển khai những  nội dung tập huấn là đại diện của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) và các chuyên gia của 05 Trung tâm KĐCLGD (ĐHQG Hà Nội- VNU-CEA, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh-VNU-HCM CEA, ĐH Đà Nẵng-CEA-UD, Trường Đại học Vinh-VU-CEA và Hiệp hội các trường ĐH, CĐ-CEA-AVU&C).
Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe 11 chuyên đề tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: tổng quan công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học, chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng giáo dục, kỹ thuật thu thập minh chứng, hoạt động đánh giá ngoài, công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, quan điểm tiếp cận, phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn trong công tác tự đánh giá… Sau khi nghe các báo cáo và thảo luận, các học viên được trực tiếp tham gia thực hành một số nội dung cụ thể của công tác tự đánh giá dươi sự hướng dẫn của các chuyên gia.
Thông qua sự chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các báo cáo viên cũng như sự trao đổi, thảo luận thực hành nhóm; chương trình tập huấn đã giúp cho các đại biểu tham dự hiểu rõ hơn về Bộ tiêu chuẩn mới và các công văn hướng dẫn để thực hiện tốt công tác Tự đánh giá tại cơ sở mình.
Dưới đây là một số hình ảnh về đợt tập huấn: