Trường Đại học Đà Lạt tham dự Hội thảo khoa học quốc gia về đảm bảo và kiểm định chất lượng đại học trên thế giới và ở Việt Nam

Hoạt động chung - QLCL

Ngày 25/10/2019, đoàn đại biểu Trường Đại học Đà Lạt đã tham dự Hội thảo khoa học quốc gia về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam, tại Nha Trang.

Ngày 25/10/2019, Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam, Tại Nha Trang.

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS. Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học cho đến nay đã đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế. PGS.TS Mai Văn Trinh cũng nêu lên 9 vấn đề cần hoàn thiện trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong thời gian tới, trong đó có hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế tài chính, các trung tâm kiểm định; xây dựng cả về chất lượng và số lượng cho đội ngũ kiểm định; hợp tác quốc tế trong KĐCL; làm tốt công tác truyền thông về kiểm định; đẩy nhanh hơn nữa công tác kiểm định chất lượng, nhất là đối với các chương trình đào tạo…

Tham dự hội thảo có gần 250 đại biểu là các cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục, các giảng viên ở các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trong nước. Với 52 bài tham luận khoa học, tập trung vào một số vấn đề cấp bách như: Đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; chất lượng chương trình đào tạo đại học; Luật Giáo dục Đại học sửa đổi bổ sung về đảm bảo và kiểm định chất lượng đại học…Ngoài ra, còn có các chuyên gia tổ chức xếp hạng Times Higher Education (Anh Quốc) tham dự hội thảo với các báo cáo như: Xếp hạng các trường đại học trên thế giới của Times và phân tích kết quả của các trường đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng mới nhất của Times; tác động trong việc xếp hạng của Times và làm thế nào để các trường đại học Việt Nam có thể tham gia vào được bảng xếp hạng của Times và cuối cùng là báo cáo xây dựng thương hiệu trường đại học và các điển hình tốt.

Tại Hội thảo, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước cùng nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về hoạt động đánh giá và công nhận mức độ đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đồng thời, đưa ra các phương pháp nhằm nâng cao về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; tìm ra các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận với khu vực và thế giới nhằm góp phần đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cạnh tranh và hội nhập với thị trường lao động của khu vực và thế giới trong thời kì 4.0.