Trường Đại học Đà Lạt phối hợp tổ chức Hội thảo về tài chính và quy hoạch đất đai

Tin nổi bật Tin tức của Trường

     Ngày 22/9/2023, tại Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về tài chính và quy hoạch đất đai” được Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Trường Đại học Đà Lạt và Quỹ Rosa Luxemburg – Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp tổ chức.

     Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Hồng Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Văn Hiển – Đại biểu biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nguyễn Tạo – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan Trung ương, các Bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương, ngành tài nguyên môi trường khu vực phía Nam.

     Về phía tỉnh Lâm Đồng, tham dự hội thảo có các đồng chí: K’ Mák – Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh; Phạm S – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; K’ Nhiễu – Đại biểu Quốc hội; Trịnh Thị Tú Anh – Đại biểu Quốc hội; đại diện các Ban trong HĐND tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh, lãnh đạo HĐND các huyện, thành phố. Về phía Trường Đại học Đà Lạt, có sự tham dự của TS. Trịnh Thị Tú Anh, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác Quốc tế; TS.GVC Nguyễn Thị Loan – Trưởng Khoa Luật học cùng các giảng viên sinh viên Khoa Luật học, Trường Đại học Đà Lạt.

     Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là dự án luật về tài chính và quy hoạch đất đai là những dự án khó, phức tạp, có tác động lớn đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội. Hiện nay, quá trình thảo luận và hoàn thiện dự thảo luật vẫn còn những nội dung có nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu quốc hội và người dân, do vậy, để giải quyết các vẫn đề này một cách thấu đáo, cần tiếp tục có những cách tiếp cận khoa học, khách quan, toàn diện, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng đã nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

     Với chủ đề “Kinh nghiệm quốc tế về tài chính và quy hoạch đất đai”, các đại biểu tham dự Hội thảo đã được nghe các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước trình bày một số tham luận liên quan đến bối cảnh quốc tế và tầm nhìn của Việt Nam cần hướng đến. Trong đó, ThS. GVC Nguyễn Văn Hùng – Khoa Luật học, Trường Đại học Đà Lạt đã trình bày tham luận trực tiếp về “Kinh nghiệm của Trung Quốc về Quy hoạch đất đai và một số liên hệ với pháp luật đất đai ở nước ta hiện nay”. Đồng thời, TS.GVC Nguyễn Thị Loan (Trường khoa Luật học, Trường Đại học Đà Lạt) đã phát biểu ý kiến trực tiếp tại Hội thảo về vấn đề cần luật hóa quy định về “Giá thị trường” trong Luật Đất đai, làm cơ sở xây dựng giá đất và cơ chế định giá đất.

     Bên cạnh đó, Hội thảo lần này đã đề cập đến kinh nghiệm quốc tế về tài chính đất đai và quy hoạch sử dụng đất, tập trung vào các nội dung chính, như: kinh nghiệm của một số quốc gia châu Âu, châu Á, nhất là các nước ASEAN về vấn đề chính sách tài chính về đất đai, xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hệ thống thông tin về đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai… trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị, góp ý trực tiếp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nói riêng và các chính sách của Việt Nam nói chung.

Khoa Luật học & Phòng TC-TT