Trường Đại học Đà Lạt ngày đầu tiên tựu trường hân hoan và an toàn

Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) – Ngày 14/2, sinh viên Trường Đại học Đà Lạt các khóa 42, 43, 44 và 45 năm học 2021 – 2022 tựu trường ngày đầu tiên trong niềm vui hân hoan, phấn khởi và đảm bảo an toàn công tác phòng dịch Covid-19. 

Xem thêm: http://baolamdong.vn/xahoi/202202/truong-dai-hoc-da-lat-ngay-dau-tien-tuu-truong-han-hoan-va-an-toan-3103016/