Trường Đại học Đà Lạt là địa điểm tổ chức Kỳ thi Đánh giá Năng lực ĐHQG.HCM năm 2023

Tuyển sinh 2023

Theo thông tin chính thức từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, Trường Đại học Đà Lạt chính thức được chọn trở thành một trong các ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC Kỳ thi Đánh giá Năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là một trong bốn phương thức xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 của Trường Đại học Đà Lạt. 

ĐỢT 1:
▪ Đăng ký dự thi: 01/02/2023 – 28/02/2023;
▪ Ngày thi: 26/3/2023
 
ĐỢT 2:
▪ Đăng ký dự thi: 05/04/2023 – 28/04/2023;
▪ Ngày thi: 28/5/2023
 
Thí sinh quan tâm có thể đăng ký tham gia Kỳ thi tại: http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html
 

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023:

  • Xét Kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia 2023
  • Xét Học bạ THPT
  • Xét Kết quả Kỳ thi đánh giá Năng lực Đại học Quốc gia và các đại học vùng
  • Xét tuyển thẳng