Trường Đại học Đà Lạt khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục

Hoạt động chung - QLCL

Ngày 01 – 02/4/2019 vừa qua, Trường Đại học Đà Lạt đã tiếp đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (Đoàn ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) thực hiện đợt khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới, ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn ĐGN gồm 7 thành viên: TS. Trương Chí Hiền (Trưởng đoàn), ThS. Hồ Đắc Hải Miên (Thư ký), PGS.TS. Lê Văn Hảo, PGS.TS. Trần Thị Hồng, TS. Hoàng Mai Khanh, TS. Nguyễn Thị Hảo và TS. Nguyễn Hứa Phùng với vai trò là thành viên Đoàn.
Trong 02 ngày khảo sát sơ bộ, Đoàn ĐGN đã tiến hành kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng; làm việc với các nhóm viết báo cáo tự đánh giá; khảo sát và phỏng vấn các đơn vị phòng ban, các khoa đào tạo; khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, nhà kính, thư viện và khu nội trú của Trường. Đặc biệt, để có thêm thông tin và cơ sở đánh giá việc thực hiện chức năng phục vụ cộng đồng của Trường, Đoàn ĐGN đã tham quan một số cơ sở Trường thực hiện hoạt động phục vụ cộng đồng gồm: Trung tâm bảo trợ xã hội và Hội người mù tỉnh Lâm Đồng.
Cuối đợt khảo sát sơ bộ, lãnh đạo Trường và đại diện các phòng ban, đơn vị được nghe Đoàn ĐGN báo cáo sơ bộ tình hình khảo sát, cũng như thảo luận và thống nhất những vấn đề cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như: tài liệu minh chứng cần bổ sung, số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn, lịch trình khảo sát và nguyên tắc làm việc…
Kết thúc buổi làm việc, đại diện Trung tâm, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã ký biên bản khảo sát sơ bộ. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia ĐGN tại Trường được thống nhất diễn ra từ ngày 08 – 12/4/2019.
Một số hình ảnh làm việc của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát sơ bộ: