Trường Đại học Đà Lạt khai giảng năm học 2021 – 2022

Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) – Ngày 26/10, Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021 – 2022 vừa bằng hình thức trực tiếp tại Phòng hội thảo Trung tâm Thông tin thư viện của nhà trường và theo dõi trên các nền tảng trực tuyến Facebook và Google Meet.

Đọc thêm bài viết tại: http://baolamdong.vn/xahoi/202110/truong-dai-hoc-da-lat-khai-giang-nam-hoc-2021-2022-3085897/index.htm