Trường Đại học Đà Lạt, hội tụ trí tuệ và lan tỏa tri thức

Tin tức của Trường

“Nhiều nhiệm vụ chính trị của tỉnh Lâm Đồng, Trường Đại học Đà Lạt thời gian qua đã nỗ lực và phấn đấu đạt được tốt. Bộ máy mới, nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới và có sản phẩm mới…”. Đó là đánh giá khái quát của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt với lãnh đạo và cán bộ cốt cán Trường Đại học Đà Lạt ngày 17/9/2021. 

Đọc chi tiết tại: http://baolamdong.vn/doi-song/202109/truong-dai-hoc-da-lat-….