Trường Đại học Đà Lạt đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 5 ngành mới

Tin nổi bật Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) – Sáng 25/10, thông tin từ Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Tiến sĩ Lê Minh Chiến cho biết nhà trường đã chính thức có Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo công nhận đối 5 ngành mới, trình độ đại học, gồm: ngành Công tác xã hội; ngành Đông phương học; ngành Luật; ngành Ngôn ngữ Anh; ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Tất cả 5 ngành trên đều “Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” và đều có giá trị đến ngày 06/10/2027. Trong đó, ngành Công tác xã hội số tiêu chí đạt yêu cầu 90%; ngành Đông phương học số tiêu chí đạt yêu cầu 86%; ngành Luật, ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số tiêu chí đều đạt yêu cầu 88%.

Với những kết quả kiểm định chất lượng này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực lớn của Trường Đại học Đà Lạt mà còn là cơ sở để nhà trường tiếp tục vươn lên tầm mới về vị thế và thương hiệu của một cơ sở giáo dục đại học trong khu vực; đồng thời, củng cố vững chắc lộ trình chiến lược phát triển thành Đại học Đà Lạt với ít nhất có 3 trường đại học thành viên vào năm 2030 như Nghị quyết của nhà trường đề ra.

Nguồn: http://www.baolamdong.vn/xahoi/202210/truong-dai-hoc-da-lat-dat-kiem-dinh-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao-5-nganh-moi-3141295/

MINH ĐẠO (Báo Lâm Đồng)