Trường Đại học Đà Lạt đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Quản lý chất lượng Thông báo Quản lý chất lượng

Trường Đại học Đà Lạt đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo24/07/2019

Ngày 23/7/2019 Trường Đại học Đà Lạt đã nhận Quyết định số 34/QĐ-TTKĐ ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Đà Lạt. Đây là dấu mốc quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng của Trường.

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá cấp CSGD, Trường đã triển khai công tác tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), với 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 19/5/2017. Bộ tiêu chuẩn này đánh giá toàn bộ hoạt động của Trường đại học, bao gồm: Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và Kết quả hoạt động.
Trong hai ngày 1 và 2 tháng 4 năm 2019, Trường Đại học Đà Lạt phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng cấp CSGD. Trong 02 ngày khảo sát sơ bộ, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) đã tiến hành kiểm tra sơ bộ hồ sơ tự đánh giá và các tài liệu minh chứng; làm việc với các nhóm viết báo cáo tự đánh giá; khảo sát và phỏng vấn các đơn vị phòng ban, các khoa đào tạo; khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, nhà kính, thư viện và khu nội trú của Trường. Đặc biệt, để có thêm thông tin và cơ sở đánh giá năng lực phục vụ cộng đồng của Trường, Đoàn ĐGN đã tham quan Trung tâm bảo trợ xã hội và Hội người mù tỉnh Lâm Đồng. Sau khảo sát sơ bộ, Đoàn ĐGN kết luận Trường đủ chuẩn để tiến hành đánh giá chính thức.

Đợt khảo sát chính thức được tiến hành từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 4 năm 2019. Đoàn chuyên gia ĐGN đã tiến hành nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn và thảo luận với các bên liên quan về các hoạt động của Trường, khảo sát giấy các nhóm đối tượng, làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách công tác chuyên môn tại các đơn vị chức năng, quan sát hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Trường, quan sát, tham qua thực tế các hoạt động ngoại khóa của sinh viên, cũng như cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Trường.  

Ngày 21/6/2019, tại phiên họp Hội đồng KĐCLGD lần thứ X của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Đà Lạt. Hội đồng trao đổi thêm với đại diện Trường và các Đoàn đánh giá ngoài để làm rõ thêm những nội dung liên quan đến hoạt động của Trường và chương trình đào tạo. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ thẩm định và các nội dung trao đổi thêm tại phiên họp, Hội đồng đã bỏ phiếu kín thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo là bước khởi đầu đánh dấu cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, cán bộ – giảng viên – nhân viên và sinh viên của Trường, vì đảm bảo chất lượng không phải là đích đến cuối cùng mà nó là một quá trình cải tiến liên tục. Trường Đại học Đà Lạt tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, và phục vụ cộng đồng để chất lượng Trường luôn được duy trì và phát triển hơn nữa, góp phần thúc đẩy Trường không ngừng phát triển.

Quyết định số 34/QĐ-TTKĐ ngày 23 tháng 7 năm 2019