Trường Đại học Đà Lạt công bố kết quả nghiên cứu các giống hoa cúc

Tin tức của Trường

(Báo Lâm Đồng online) – Chiều 19/01, Tiến sĩ Cao Thị Làn – Chủ nhiệm Khoa Nông-Lâm, Trường Đại học Đà Lạt cho biết, thông qua hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Khoa Nông-Lâm với Công ty KFs (Công ty Giống hoa Hàn Quốc), sau khi ươm giống, trồng khảo nghiệm tại nhà kính của Trường Đại học Đà Lạt, đến nay Khoa đã công bố 03 cuộc triển lãm giống hoa Cúc.

Xem thêm tại: http://baolamdong.vn/khoahoc/202201/truong-dai-hoc-da-lat-cong-bo-ket-qua-nghien-cuu-cac-giong-hoa-cuc-3099780/