Trường Đại học Đà Lạt chủ động giảm học phí học kỳ I năm học 2022-2023

Tin nổi bật Tin tức của Trường

     Trường Đại học Đà Lạt là một trong những trường đầu tiên trong cả nước chủ động thực hiện điều chỉnh giảm học phí năm học 2022-2023 nhằm chia sẻ những khó khăn giai đoạn hậu Covid-19 của các gia đình có con em đang theo học tại Trường.

     Vào tháng 9/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt đã ban hành Quyết định số 876/QĐ-ĐHĐL về Quy định mức học phí hệ chính quy áp dụng trong học kỳ I năm học 2022-2023. Theo Quyết định này, mức học phí được giảm từ 13,5% đến 26,4% đơn giá học phí/01 tín chỉ của các học phần, áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy. Như vậy, mức học phí của Trường Đại học Đà Lạt trong năm học 2022-2023 dao động từ 243.000đ/tín chỉ đến 400.000đ/tín chỉ tùy theo ngành học, trung bình một học kỳ từ 6 triệu đồng đến 7 triệu đồng.

     Trong năm học 2022-2023, các trường đại học thực hiện thu học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ “quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo”. Theo Nghị định này, học phí đại học công lập sẽ tăng với tất cả các loại hình trường khác nhau. Trong đó, trường công lập chưa tự chủ dao động từ 12 – 24,5 triệu đồng/năm học 10 tháng. Các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được thu 24 – 49 triệu đồng/năm; trường tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thu 30 – hơn 61 triệu đồng/năm.

     Tuy nhiên, tại Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 ngày 12/8/2022, Bộ trưởng Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết Chính phủ đồng tình với kiến nghị của Bộ, rằng việc tăng học phí cần có điều chỉnh phù hợp nhằm chia sẻ khó khăn sau hai năm Covid-19 và đang xây dựng Nghị quyết điều chỉnh.

     Việc chủ động giảm học phí trong học kỳ I năm học 2022-2023 được Trường Đại học Đà Lạt thực hiện với mong muốn chia sẻ khó khăn chung của xã hội sau thời gian dịch Covid-19 vừa qua, đặc biệt là các gia đình ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có con em đang theo học tại Trường.

     Bên cạnh đó, Trường Đại học Đà Lạt còn có nhiều chính sách học bổng, khuyến khích học tập dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt để hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tập tại Trường.

     Xem thêm thông tin báo chí tại đây: https://vtc.vn/nhung-truong-dai-hoc-dau-tien-dung-tang-hoc-phi-nam-hoc-2022-2023-ar702456.html

Phòng Tạp chí và Truyền thông