Trường Đại học Đà Lạt chính thức mở ngành đào tạo tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Hoạt động chung - SĐH Tin tức của Trường

     Theo Quyết định số 1663/QĐ-BGDĐT ngày 15/06/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt được phép đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh trình độ tiến sĩ, mã số 9340101.

     Theo Quyết định này, Trường Đại học Đà Lạt thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, cấp bằng theo các quy định hiện hành; đánh giá chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo theo quy định tại khoản 5 Điều 33 Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi bổ sung).

     Hiện nay, Trường Đại học Đà Lạt đang đào tạo gần 40 nghiên cứu sinh thuộc 6 chuyên ngành tiến sĩ, gồm: Toán giải tích, Vật lý kỹ thuật, Hóa phân tích, Sinh thái học, Văn học Việt Nam và Lịch sử Việt Nam. Trường cũng đang đào tạo hơn 400 học viên cao học thuộc 9 chuyên ngành thạc sĩ, gồm: Toán giải tích, Vật lý kỹ thuật, Hóa phân tích, Sinh thái học, Sinh học thực nghiệm, Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh. Ngoài ra, Trường Đại học Đà Lạt đã và đang đào tạo 41 ngành trình độ đại học.

     Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học của Trường Đại học Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Email: qldtsaudaihoc@dlu.edu.vn, Website: https://dlu.edu.vn/.

Phòng Tạp chí và Truyền thông