Trường Đại học Đà Lạt chính thức mở ngành đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Tin nổi bật Tin tức của Trường
     Theo Quyết định số 4588/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt chính thức đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh trình độ thạc sĩ, mã số 8220201.
    Theo Quyết định, Trường Đại học Đà Lạt thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, cấp bằng theo các quy định hiện hành; đánh giá chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo theo quy định tại khoản 5 Điều 33 Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi bổ sung).
     Trường Đại học Đà Lạt sẽ tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khóa 1 ngành Ngôn ngữ Anh vào cuối tháng 12 năm 2021 cùng với các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khác của Trường.
     Hiện nay, Trường Đại học Đà Lạt đang đào tạo 29 nghiên cứu sinh thuộc 6 chuyên ngành tiến sĩ, gồm: Toán giải tích, Vật lý kỹ thuật, Hóa phân tích, Sinh thái học, Văn học Việt Nam và Lịch sử Việt Nam. Cùng đó, Trường cũng đang đào hơn 300 thạc sĩ thuộc 8 chuyên ngành thạc sĩ, gồm: Toán giải tích, Vật lý kỹ thuật, Hóa phân tích, Sinh thái học, Sinh học thực nghiệm, Văn học Việt Nam, Lịch sử Việt Nam và Quản trị kinh doanh. Ngoài ra, Trường Đại học Đà Lạt đã và đang đào tạo 41 ngành đại học.
     Mọi thông tin chi tiết, có thể liên hệ qua Phòng Quản lý Sau đại học của Trường Đại học Đạ Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Email: qldtsaudaihoc@dlu.edu.vn hoặc quynhln@dlu.edu.vn; số điện thoại: 0888419135; Website: https://dlu.edu.vn/.