120 suất học bổng (tổng giá trị 60 nghìn USD) do Công ty Phát triển T.A Việt Nam trao tặng sinh viên Trường Đại học Đà Lạt

Sáng ngày 18/11/2023, Trường Đại học Đà Lạt và Công ty TNHH Phát triển T.A Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình trao học bổng cho 120 sinh viên “vượt khó học tốt” của Trường Đại học Đà Lạt.


40 suất học bổng do Công ty Phát triển T.A Việt Nam trao tặng sinh viên Trường Đại học Đà Lạt

Chiều ngày 22/03/2023, tại phòng hội thảo Thư viện, Trường Đại học Đà Lạt và Công ty TNHH Phát triển T.A Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình trao học bổng.


Kế hoạch triển khai thực hiện quy tắc Văn hóa ứng xử của người học Trường Đại học Đà Lạt năm 2023

Kế hoạch số 209/KH-ĐHĐL ngày 01/03/2023 của Trường Đại học Đà Lạt


Tuần định hướng dành cho Tân sinh viên khóa 46 – Trường Đại học Đà Lạt

Lịch gặp mặt Tân sinh viên K46 của các Khoa.


Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2021 – 2022 cho sinh viên các khóa 42, 43, 44, 45 hệ đào tạo chính quy

Quyết định số 462/QĐ-ĐHĐL về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2021 – 2022 cho sinh viên các khóa 42, 43, 44, 45 hệ đào tạo chính quy


Hội nghị Giảng viên chủ nhiệm, Trợ lý công tác sinh viên Học kỳ II, năm học 2021-2022

   Vào chiều ngày 14/4/2022, tại phòng Hội thảo Thư viện, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị Giảng viên chủ nhiệm, Trợ lý công tác sinh viên học kỳ II,  năm học 2021-2022.


Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học 2021 – 2022

Tuần sinh hoạt công dân năm học 2021 – 2022 của Trường Đại học Đà Lạt.


Hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến trên ứng dụng Google Meet và hệ thống LMS của Trường Đại học Đà Lạt

Hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến trên ứng dụng Google Meet và hệ thống LMS của Trường Đại học Đà Lạt


Kế hoạch về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021-2022

Kế hoạch số 818/KH-ĐHĐL ngày 01/9/2021


XEM THÊM