Kế hoạch phối hợp tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023

Kế hoạch số 639/KH-ĐHĐL ngày 16/5/2023 của Trường Đại học Đà Lạt.


Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường Đại học Đà Lạt

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường Đại học Đà Lạt.


Thông báo kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2021

Thông báo kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2021


XEM THÊM