Thông báo về việc bán thanh lý tài sản công

Thông báo về việc bán thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 49A- 00627 do Trường Đại học Đà lạt quản lý, sử dụng.


Kế hoạch phối hợp tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023

Kế hoạch số 639/KH-ĐHĐL ngày 16/5/2023 của Trường Đại học Đà Lạt.


Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường Đại học Đà Lạt

Tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường Đại học Đà Lạt.


XEM THÊM