Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 18

Tin tức của Trường

Sáng 14/10, tại Trường Đại học Đà Lạt, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 18 – năm 2022. 

Sau thời gian phát động, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX – năm 2022 đã nhận 141 giải pháp của 266 tác giả là học sinh 87 trường học thuộc 12/12 huyện thành toàn tỉnh tham dự cuộc thi. Các giải pháp thuộc 5 lĩnh vực, gồm: Đồ dùng dành cho học tập (13 giải pháp), phần mềm Tin học (18 giải pháp); sản phẩm thân thiện với môi trường (45 giải pháp); các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (23 giải pháp); các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (43 giải pháp).

Đọc thêm tại: http://baolamdong.vn/xahoi/202210/tong-ket-va-trao-giai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-nhi-dong-lan-thu-18-3139687/