Tọa đàm về giảng dạy nội dung về giới, bình đẳng giới và Tập huấn bình đẳng giới trong tiếp cận giáo dục đại học tại Trường Đại học Đà Lạt

Tin tức của Trường

     Vào chiều ngày 11/08/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi tọa đàm xin ý kiến góp ý về Đề án đưa việc giảng dạy nội dung về giới, bình đẳng giới vào Chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ Đại học và Tập huấn bình đẳng giới trong tiếp cận giáo dục đại học tại Hội trường thư viện Trường Đại học Đà Lạt.

     Chương trình có sự tham gia của bà Ngô Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ông Phạm Tuấn Anh – Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục; Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Đại học. Về phía Trường Đại học Đà Lạt có sự tham gia của TS. Lê Minh Chiến – Hiệu trưởng; TS. Mai Minh Nhật, Phó Hiệu trưởng. Bên cạnh đó là sự tham gia của các giáo viên, giảng viên, nhà nghiên cứu của các trường cao đẳng, đại học được triệu tập trong cả nước theo Công văn số 3964/BGDĐT-GDĐH ngày 04/08/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Phát biểu tại Chương trình, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã chia sẻ buổi tọa đàm là nơi để lắng nghe những ý kiến đóng góp của các giáo viên, giảng viên từ các trường cao đẳng, đại học trong cả nước về việc đưa giảng dạy nội dung về giới, binh đẳng giới cào chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non một cách hiệu quả nhất.

     Thêm vào đó, tại phần tập huấn, Phó Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thị Thu Thủy đã trình bày các quan điểm về bình đẳng giới trong tiếp cận giáo dục đại học. Cuối chương trình Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đã nhấn mạnh về bình đẳng giới cũng như đưa ra những định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc quan tâm đến giáo dục bình đẳng giới.

Phòng Tạp chí và Truyền thông