Tọa đàm Khoa học Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Hoạt động chung - Đảng Uỷ Học tập và làm theo Bác Tin nổi bật Tin tức của Trường Tin tức, sự kiện

     Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2022), sáng ngày 19/5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã phối hợp cùng Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”.

     Tọa đàm có sự hiện diện của đồng chí Bùi Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đồng chí Phạm S – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Đồng chí Khuất Minh Phương – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng; cùng đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, các đoàn thể chính trị-xã hội Tỉnh; các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Học viện Lục quân; đại diện các sở, ban ngành của Tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Về phía Trường Đại học Đà Lạt, có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, và Đảng viên của Trường.

     Đồng chủ trì Tọa đàm là đồng chí Bùi Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Phạm S – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; và đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt.

Toàn cảnh Buổi Tọa đàm

     Tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt đã trình bày Báo cáo đề dẫn về chủ đề của Tọa đàm. Báo cáo đề dẫn đã nhấn mạnh những vấn đề mà buổi Tọa đàm quan tâm đặt ra thảo luận: Một là, làm rõ hơn những luận cứ khoa học liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hai là, làm rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường; Ba là, từ những luận cứ trên, làm rõ vấn đề, nêu giải pháp học tập và làm theo Bác trong thời gian tới nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Đồng chủ trì Buổi tọa đàm

     Trong thời gian chuẩn bị, Tọa đàm đã nhận được trên 25 báo cáo tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong Tỉnh. Tại buổi Tọa đàm, mười một (11) bài tham luận đã được báo cáo trực tiếp. Trong số các báo cáo tham luận, Trường Đại học Đà Lạt có ba (03) tham luận với các nội dung: (1) Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng; (2) Phát huy ý chí tự lực, tự cường theo tư tưởng Hồ Chí Minh – nhìn từ thực tiễn sinh viên Trường Đại học Đà Lạt; và (3) Tự hào thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

Đại biểu xem phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

     Những tham luận tại Tọa đàm hướng tới việc phân tích, làm sáng tỏ thêm hành trình và khát vọng độc lập dân tộc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc hơn những giá trị bất hủ trong di sản to lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta, Nhân dân ta và cả nhân loại tiến bộ. Qua đó, đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc và giá trị vô cùng to lớn và quý giá của di sản Hồ Chí Minh, đặc biệt về khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững, theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đặc biệt hơn sẽ giúp Đảng bộ và Nhân dân Lâm Đồng không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Qua báo cáo đề dẫn, phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ý kiến tham luận, buổi Tọa đàm đã thảo luận nhiều vấn đề sâu sắc và giàu tính gợi mở.

Đồng chí Khuất Minh Phương – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng trao đổi tại Buổi Tọa đàm

     Tọa đàm là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong Tỉnh, nhất là thế hệ trẻ tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời là hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó tạo niềm tin, sự đoàn kết thống nhất, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới. Buổi Tọa đàm còn góp phần tuyên truyền, động viên các cấp, các ngành và Nhân dân trong Tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 08-NQ/TU và Kế hoạch số 29-KH/TU đã đề ra, tiếp tục đưa đất nước ta đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò nêu gương, ý chí tự lực, tự cường,… trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, địa phương Lâm Đồng nói riêng, sớm đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Bên cạnh đó, thông qua buổi Tọa đàm, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong Tỉnh cũng hiểu rõ hơn về các hoạt động đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về thân thế, sự nghiệp, cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu báo cáo tham luận tại Tọa đàm

Phòng Tạp chí và Truyền thông