Tỉnh uỷ Lâm Đồng yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Phòng chống dịch Covid -19 Tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) – Chiều 2/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành chỉ thị kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa tỉnh ta trở lại trạng thái ổn định để phát triển kinh tế – xã hội.

Xem thêm tại: https://lamdong.gov.vn/HOME/news/hotnews/SitePages/Tinh-uy-Lam-Dong-yeu-cau-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-benh-Covid-19.aspx